Wie bouwt de wereld van morgen?

Met techniek als ambitie.

Berghege heeft oog voor technische eisen. Inzicht in bouwprocessen. De nieuwste technieken zien we als uitdaging. De praktijk is vaak weerbarstig. Het spanningsveld tussen de wensen van de opdrachtgever en de eisen van de architect enerzijds en de kosten, maakbaarheid en planning anderzijds. Berghege denkt mee, draagt haalbare alternatieven aan. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Behalen we het maximale binnen een strak financieel kader.

Transparant en kostenbewust.

Berghege werkt open, eerlijk en transparant. Naar opdrachtgevers, maar ook naar samenwerkingspartners. Duidelijke plannen, strakke planningen en heldere begrotingen. Keuzes maken op basis van een evenwichtige kosten-baten analyse. Een transparante keten leidt immers tot betere resultaten. Voor opdrachtgever én voor de eindgebruiker.

Met respect voor vorm.

Berghege heeft aandacht voor architectonische eisen en ruime ervaring met het verwerken van complexe details. Wij houden van uitdaging, doen graag recht aan de creativiteit van de architect. Een glazen diamant, aparte metselverbanden, een bijzonder reliëf of een opvallende gevel uit glas en gaas. Geen creatieve uitdaging gaat ons te ver. De vormgeving bepaalt immers mede de kwaliteit van een gebouw.

Wie bouwt samen?

Langlopende relaties, gekenmerkt door vertrouwen en open communicatie. Berghege bouwt samen, met opdrachtgevers en partners. Vanuit onze rol als initiator, supervisor of regisseur. De vakmensen van Berghege staan open voor het delen van hun kennis. Kijken vroegtijdig mee naar de ontwikkeling van een plan. Meedenken, vooruitzien. Ambitie, om er samen iets goeds van te maken.

En wie bouwt duurzaam?

De ontwikkelingen van nu vragen om bouwen met verantwoordelijkheid. Duurzaam denken is belangrijk, maar doén nog meer. Wij gaan verder dan het toepassen en initiëren van nieuwe technieken en materialen. Integraal verduurzamen vraagt om ketenintegratie; om vergaande vormen van samenwerking. Daarbij ligt de focus op het verbeteren van de kwaliteit van de totale leefomgeving.

Met de kracht van een familiebedrijf.

Van ambachtelijk bedrijf tot veelzijdige bouwonderneming van formaat. Een hecht team van medewerkers. Nauw betrokken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Afspraak is afspraak. Korte lijnen en beslissingskracht. Kenmerkend voor een familiebedrijf. Een bedrijf met een duidelijke visie op bouwen.

U gebruikt een
verouderde browser

Deze pagina is het beste te zien vanaf
Internet Explorer 9

Of probeer een van deze browsers