Bouwbedrijf Berghege heeft veel aandacht voor milieuaspecten tijdens het bouwproces

  • 10 november 2005

Bouwbedrijf Berghege heeft gedurende een periode van 2 jaar geparticipeerd in het landelijk project "Milieuzorg op de bouwplaats". Het project was een initiatief van de brancheorganisatie Bouwend Nederland en Stichting Bouw Rearch in samenwerking met Stimular.

Doel van het project was een duidelijk signaal af te geven richting de maatschappij dat er aandacht is voor milieuzorg binnen bouwbedrijven.

Een projectgroep heeft zich gedurende een langere periode beziggehouden met de analyse en implementatie van milieuzorg op de bouwplaats met als uiteindelijk doel een kosten-en milieubesparing te realiseren.

Een doelstelling die door Bouwbedrijf Berghege volledig gerealiseerd werd blijkende uit de eindrapportage van BMD Advies:
Bouwbedrijf Berghege heeft veel aandacht voor milieuaspecten tijdens het bouwproces.Dit blijkt onder andere uit de doorgevoerde verbeteringen die hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de milieuprestatie.

Met recht valt Bouwbedrijf Berghege de titel Milieubewust bouwbedrijf ten deel.


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren