Onroerend goed vraagt om een integrale aanpak

  • 6 juni 2005

Fortrus, the Building Care Company, maakt het voor beheerders van onroerend goed, woningcoöperaties, verzekeringsmaatschappijen en service organisaties mogelijk om hun vastgoed op afstand te beheren zonder de controle te verliezen. Uitvoeringsnetwerken met een landelijke dekking garanderen de klant kennis, capaciteit, en efficiënt technisch beheer. Maar ook calamiteitenservice en waar nodig aanvullende onderhoudsdiensten. In het uitvoeringsnetwerk van Fortrus is Bouwbedrijf Berghege een belangrijke partij. Maar voor haar eigen klanten neemt Berghege de integrale aanpak van onroerend goed ook graag zélf onder regie.

Onderhoud vanuit strategische beleidskeuzes

Fortrusdirecteur H.M. Vlug: "Naast kennis, vakmanschap en goede service biedt Fortrus enkele unieke instrumenten om het beheer van onroerend goed aanzienlijk te verbeteren. Onderhoud dient uitgevoerd te worden op basis van strategische beleidskeuzes. Daarbij wordt uitgegaan van de toekomstbestendigheid van een pand. Op verschillende manieren kan naar een pand gekeken worden. Vanuit de technische staat maar ook vanuit de meer softe aspecten als belevingswaarde, veiligheid en gezondheid, gebruikswaarde/-gemak. Maar ook de hoeveelheid klachten, mogelijke vervolgschade en de wijze waarop het binnenmilieu (het klimaat) wordt ervaren."

Onderhoudsscenario

Samen met klanten stelt Fortrus, op basis van de toekomstbestendigheid van een pand, de verhouding in tussen de verschillende parameters. Dit leidt tot een onderhoudsscenario behorend bij dat pand of een reeks van panden. Zo'n scenario kan wijzigen. Bijvoorbeeld als een pand in de verkoop gaat of onderdeel is van een herontwikkelingsplan.

MeerjarenOnderhoudsSysteem

Conditiemetingen, parameters, profielen en scenario's worden ingevoerd in het MeerjarenOnderhoudsSysteem (MOS) van Fortrus. Vlug: "Mos biedt vastgoedbeheerders stuurinformatie op basis van kengetallen. Het is een beleidsmatige methode voor budgettoewijzing, aangestuurd door klantspecifieke wensen. Een perfecte systematiek voor risico-analyse. Zo ook voor het werken met prestatiecontracten."

CONTROL-IT

Een belangrijke aanvulling op MOS is het online beheerprogramma CONTROL-IT. Een overzichtelijk, toegankelijk en eenvoudig te implementeren digitaal programma. Beheerders van onroerend goed hebben met CONTROL-IT op elk gewenst moment volledig inzicht in de historie van gebouwen. Een persoonlijke code geeft hen toegang tot informatie over onderhoud, klachten, meldingen van calamiteiten, noodreparaties, gereedmeldingen en de facturen van uitgevoerde calamiteiten en werken.

Realtime informatie

CONTROL-IT kan ook benut worden voor het communiceren met externe, uitvoerende partijen die aan Fortrus gerelateerd zijn. Maar ook voor het plaatsen van opdrachten bij deze partijen. Met MOS en CONTROL-IT hebben opdrachtgevers krachtige online instrumenten in handen. Realtime worden zijn voorzien van informatie over het onderhoud en beheer van onroerend goed.

Berghege prefered supplier Fortrus

Fortrus komt voort uit K.O.BUS Bouwzaken Nederland; het nationaal samenwerkingsverband van ca 30 bouwbedrijven, opgericht in 1988. Binnen Fortrus geven de bedrijven die zijn aangesloten bij K.O.BUS Bouwzaken Nederland, nog altijd uitvoering aan de bouwkundige calamiteitenservice. Alle dagen van het jaar, 24 uur per dag.

Bouwbedrijf Berghege te Oss is zo'n bedrijf. Maar Berghege is meer voor Fortrus. Vlug: "Ik wil Berghege aanmerken als één van onze prefered suppliers. In de regio waar zij actief zijn, maken zij deel uit van ons voorkeurnetwerk. Onze systematiek van werken is hen op het lijf geschreven. Zij kennen MOS en CONTROL-IT tot in detail en kunnen uitstekend met de systemen werken. Ze werken mee en dénken mee: bij een conditiemeting, een verbouwing, een onderhoudsklus en het oplossen van een calamiteit. Berghege is voor mij een betrouwbare partner."

Gebouwenbeheer onder regie Berghege

Bouwbedrijf Berghege is zelfs zo vertrouwd met de integrale aanpak, dat voor eigen klanten het beheer van het onroerend goed volledig onder regie kan worden genomen. Uiteraard met gebruik van instrumenten als MOS en CONTROL-IT. Conditiemetingen en de doorvertaling naar meerjarenonderhoudsrapportages, regievoering en uitvoering; de opdrachtgever kan het allemaal met een gerust hart aan Berghege overlaten.

Meerwaarde klant

Ontzorgen, dat wordt klanten geboden zowel door Fortrus als door Berghege. Ontzorgen is vooral gemak! Vanuit één aanspreekpunt voor alle beheer-, bouw- en onderhoudswerkzaamheden het totale proces voor de klant onder regie nemen. Van strategisch beleid tot en met realisatie. Ondersteund door hightech automatisering en betrouwbare uitvoeringspartijen.


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren