Privacybeleid

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of producten, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Berghege houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Met betrekking tot de bescherming van privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijken 

Bouwbedrijf Berghege is statutair gevestigd aan de Begijnenstraat 3 in Oss en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer KVK 16 052 802. Te bereiken via 0412-633 977 en via bouwbedrijf@berghege.nl

De functionarissen voor gegevensbescherming zijn te bereiken via 0412-633 977 en via bouwbedrijf@berghege.nl

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?

In het kader van onze dienstverlening, leggen wij gegevens vast. In het dataregister hebben we dit uitgewerkt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat:

  • Jij je bij ons aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven;
  • Je bij ons informatie aanvraagt, bijvoorbeeld via onze contactpagina;
  • Voor statistische analyses.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij Bouwbedrijf Berghege. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan je te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen.

Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar bouwbedrijf@berghege.nl. Wij beoordelen jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar bouwbedrijf@berghege.nl. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar bouwbedrijf@berghege.nl 

Privacybeleid andere websites

Op www.berghege.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

 

 

 

Berghege Heerkens bouwgroep

Dankzij onze ijzersterke krachtenbundeling met familiebedrijf Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg is een bouwgroep ontstaan die behoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid vormen de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Meer over de bouwgroep
IMG 5900 Edited