Engineering

Onze engineering richt zich volledig op de invulling van de ontwerpfase bij bouwteam-, UAV-GC- en Design & Build-projecten. Kenmerkend is de verregaande ervaring met het aansturen van engineeringstrajecten, met de focus op kwaliteit, kosten en de zorg voor de juiste informatie, tijdige keuzes en uitgewerkte documenten. 

Engineering

Onze engineering richt zich volledig op de invulling van de ontwerpfase bij bouwteam-, UAV-GC- en Design & Build-projecten. Kenmerkend is de verregaande ervaring met het aansturen van engineeringstrajecten, met de focus op kwaliteit, kosten en de zorg voor de juiste informatie, tijdige keuzes en uitgewerkte documenten. 

Optimale kwaliteit

Engineering beheert onze bibliotheek met de belangrijkste normen, wetgeving en voorschriften. Onze projectengineers zijn gewend om in de ontwerp- en engineeringsfase documenten te beoordelen op maakbaarheid, kwaliteit, kosten en duurzaamheid, en ideeën in te brengen voor kwaliteits- en kostenoptimalisaties.

BIM Jelco 1

Grote meerwaarde

Onze engineers zijn getraind in het uitwerken van details die enerzijds voldoen aan uitvoeringsaspecten zoals toleranties, werkvolgorde en bevestigingsmethoden en anderzijds aansluiten bij de visie van zowel architect als constructeur. Met die insteek onderscheiden zij zich van projectleiders en werkvoorbereiders die meer gefocust zijn op de uitvoering. Dit bewijst keer op keer zijn grote meerwaarde.

Maatvoering is bij Berghege geen sluitpost. Het gebeurt niet snel-snel maar is een wezenlijk onderdeel van een project.

Marco van Erp Expert Maatvoering

Berghege Heerkens bouwgroep

Dankzij onze ijzersterke krachtenbundeling met familiebedrijf Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg is een bouwgroep ontstaan die behoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid vormen de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Meer over de bouwgroep
IMG 5900 Edited