Tycho en Max zijn stagiairs HAN Bouwkunde

Tycho Mols uit Arnhem en Max van der Heijden uit Uden (beiden 20) werken hard aan hun afstudeeronderzoek voor de HAN Bouwkunde, specialisatie ‘Organisatie’. Ze zijn in februari gestart en inmiddels naderen ze de afrondende fase. Tijd om eens na te vragen wat ze zoal te weten zijn gekomen. 

1. Hoe zijn jullie bij Berghege terecht gekomen?
“We wilden graag samen afstuderen, dus het idee was om een afstudeerplek te vinden ergens tussen onze woonplaatsen in. Bovendien waren we specifiek op zoek naar een middelgroot bouwbedrijf waar we onderzoek konden doen naar het belang van duurzaamheid. Al best een uitdaging, en door corona werd het er niet makkelijker op. Oss ligt niet helemaal in het midden, maar verder past Berghege perfect bij onze opdracht”, vertelt Tycho. “We zijn erg blij dat Berghege ook in deze tijd van lockdowns en andere maatregelen ruimte biedt voor onze afstudeeropdracht”, vult Max aan. 

2. Wat houdt die afstudeeropdracht in?
“We onderzoeken hoe de duurzaamheid van bouwbedrijven verbeterd kan worden, en welke rol een duurzaamheidscoördinator daarin kan vervullen”, legt Max uit. “Met als einddoel een praktisch stappenplan uit te werken dat bouwbedrijven kunnen inzetten om hun duurzaamheid te vergroten.”

 

3. Hoe ben je te werk gegaan?
Tycho: “Toen we de vraagstelling eenmaal goed op papier hadden staan, was het eerst belangrijk om te bepalen wat we nu eigenlijk bedoelen met duurzaamheid. Het is namelijk best een ‘wollig’ begrip. Om er een goed antwoord op te geven, zijn we de literatuur in gedoken én hebben we een bij twaalf bouwbedrijven interviews afgenomen. We spraken afdelingshoofden, projectmanagers en directeuren. Maar ook medewerkers zoals duurzaamheidsconsultants en KAM-coördinatoren, die dus duurzaamheid en kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijk handelen, heel specifiek in hun takenpakket hebben.”

4. Wat waren de belangrijkste bevindingen?
Max: “Het is duidelijk dat iedereen in meer of mindere mate bewust werkt aan verduurzaming. Alleen er zijn grote verschillen in de manier waarop het georganiseerd is. Vaak bleek de kennis op onderdelen zoals circulair bouwen en BREEAM niet of nauwelijks aanwezig. Dat is één van de redenen dat het intern lastig is om iedereen mee te krijgen. Ook hoorden we vaak dat niet alle onderaannemers bereid zijn om mee te gaan in de duurzaamheidsambities van bouwbedrijven.” Tycho vult aan: “En over wat wel goed gaat, wordt nog veel te bescheiden gedaan. Ze zouden er veel meer over kunnen communiceren. Zowel intern als extern liggen daar kansen, want goede voorbeelden kunnen anderen weer inspireren.” 

"De mix van grote en kleine projecten bij Berghege is erg interessant. En ook de doorgroeimogelijkheden zijn aantrekkelijk."   

Max en Tycho


5. Een belangrijk opdracht voor de duurzaamheidscoördinator dus? 
“Dat zou inderdaad kunnen”, vindt Tycho. “Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er grofweg vier rollen zijn die bij deze functie horen: beheren van beleid en strategie, verbeteren van duurzame projectresultaten, overdragen van kennis en stimuleren en creëren van bewustwording. In die laatste twee rollen speelt een goede communicatie zeker een belangrijke rol.”

6. Hoe vertaal je de resultaten van jullie onderzoek naar Berghege?
Max: “Bij Berghege zijn we begeleid door Niels Briene, die in het MT het onderwerp ‘duurzaamheid’ als aandachtsgebied heeft. Vanuit die rol is hij onder andere bezig om toe te werken naar een MVO-certificaat. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dus verantwoord omgaan met het milieu, maar ook met mens en maatschappij. De brede definitie van duurzaamheid eigenlijk. Om dit certificaat te halen, is volgens ons bij Berghege alles wel in huis. Maar ook hier geldt dat communicatie een aandachtspunt is waarmee de bewustwording vergroot kan worden.”

7. En de plek in de organisatie? 
“Met Niels Briene is duurzaamheid geborgd in het managementteam, dat is goed want daarmee wordt het makkelijker om ambities en maatregelen te implementeren. Zowel projectmatig als beleidsmatig”, licht Tycho toe.

8. Hoe verloopt jullie afstuderen bij Berghege tot nu toe?
“Tegen de tijd dat dit op de website komt zijn wij, als het goed is, klaar. We hebben dan van februari tot en met mei ongeveer iedere woensdag vanuit de Begijnenstraat kunnen werken aan het onderzoek. Daarnaast hebben we natuurlijk ook veel vanuit thuis en school gewerkt”, legt Tycho uit. “Het is jammer dat we door corona weinig hebben meegekregen van de sfeer bij Berghege. Maar wat mij wel aanspreekt is de grote diversiteit in projecten en de verschillende functies die je hier kan vervullen. Van groot tot klein. Binnen én buiten”, vindt Max.

9. Wat willen jullie hierna gaan doen? 
Beiden vinden de mix van grote en kleine projecten bij Berghege erg interessant. En ook de doorgroeimogelijkheden zijn aantrekkelijk. Max: “Ik twijfel of ik na deze studie meteen wil gaan werken of toch nog eerst een universitaire studie ga volgen.” Beiden hebben in ieder geval nog een aansluitende minor te gaan. “Dat duurt ongeveer een half jaar, daarna heb ik wel zin om te gaan werken. Denk ik nu”, lacht Tycho. 

10. Ideeën voor nieuwe stageopdrachten bij Berghege? 
“Tegelijk met ons hebben Bas en Jules vanuit hun studie Bouwkunde bij Avans gewerkt aan een onderzoek over kwaliteitszorg. Maar veiligheid is een item dat nu nog niet is meegenomen. Daar zou nog een mooie opdracht in zitten!”

 

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren