NIEUWBOUW RIJNSTATE ELST

Rijnstate en het consortium Berghege Heerkens Unica werkt samen aan de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst. De nieuwbouw is in juli 2021 van start gegaan.

Project
Nieuwbouw ziekenhuisvoorziening Rijnstate Elst
Locatie
Elst
Opdrachtgever
Rijnstate
Architect
Gortemaker Algra Feenstra architects (G.A.F.)

Kennis en expertise

Rijnstate bouwt een polikliniek voor dagbehandelingen met (beperkte) avond – en weekendopenstelling. Als daar na een aantal jaar behoefte aan blijkt, biedt het gebouw de mogelijkheid om uit te breiden met short stay. Rijnstate Arnhem blijft de hoofdvestiging waar de complexe zorg plaatsvindt. ‘We zijn verheugd om aan te geven dat we samen met Berghege Heerkens Unica onze plannen voor nieuwe ziekenhuisvoorziening concreet kunnen maken. Al tijdens de tenderfase toonde deze combinatie haar meerwaarde door kennis en expertise in te brengen op onderwerpen als duurzame installatieprincipes en slimme gebouwoplossingen.

“Wij zijn er als Berghege Heerkens Unica natuurlijk bijzonder trots op dat we geselecteerd zijn als partner. Berghege Heerkens Unica gaat de uitdaging graag aan om de ambities van Rijnstate waar te maken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Samen met Rijnstate werkt ons team met veel creativiteit en enthousiasme aan de realisatie van de nieuwste duurzame energieoplossingen om het nieuwe pand CO2-neutraal te maken, zoals het toepassen van waterstof voor energieopwekking, het gebruik van energieopslag en hernieuwbare energie. Samenwerking, innovatie en procesoptimalisatie staan daarbij centraal. Door ontwerp, realisatie en beheer te combineren, creëren we een duurzame en comfortabele omgeving voor de patiënten en een prettige werkomgeving voor de medewerkers, met minimale energie- en onderhoudskosten’, aldus Tom Bongers, directeur Bouwbedrijf Berghege, namens het consortium.

Met deze samenwerking hebben we er vertrouwen in dat we een gebouw realiseren dat bijdraagt aan de invulling van de ambities van Rijnstate.

Willem Jan Hanegraaf Directeur bouw Rijnstate

Duurzaamheidsambities

Rijnstate zet in op een duurzame – all electric – energieoplossing. Doelstelling is dan ook dat de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst CO2-neutraal wordt. Rijnstate heeft de ambitie om als onderdeel van de ontwikkeling een noodstroomvoorziening en energiebank te realiseren op basis van groene waterstof. Om hier gebruik van te mogen maken, moeten we uiteraard voldoen aan een aantal eisen als het gaat om veilige opslag. Het streven is om in Elst een toekomstgerichte ziekenhuisvoorziening te realiseren, die aansluit op de behoefte van het verzorgingsgebied, veelal jonge gezinnen. Hierin wordt nauw samengewerkt met andere (eerstelijns) zorgverleners. De zorg wordt verleend met intensieve inzet van digitale communicatiemiddelen en nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Rijnstate Elst is op 3 april 2023 opgeleverd en overgedragen aan het team van Rijnstate.

Impressie van Gortemaker Algra Feenstra architecten

MEER PROJECTEN VOOR DE ZORG

Berghege Heerkens bouwgroep

Dankzij onze ijzersterke krachtenbundeling met familiebedrijf Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg is een bouwgroep ontstaan die behoort tot de top van Nederlandse bouwbedrijven. Onafhankelijkheid, trots, samenwerking, korte lijnen en nuchterheid vormen de pijlers onder onze werkwijze. Met 330 medewerkers én met onze opdrachtgevers: Samen maken wij de hoogste bouwambities waar! 

Meer over de bouwgroep
IMG 5900 Edited