Beemdpark in Bernheze

  • 4 juni 2008

Al in 1996 ontstonden de eerste ideeën voor de nieuwbouwwijk Beemdpark in de gemeente Bernheze. Het zou uiteindelijk tot maart 2007 duren voor de eerste woningen in de verkoop konden worden gebracht. Ondanks deze lange doorlooptijd hield de relatie tussen Bouwbedrijf Berghege en Woonmaatschappij Maasland stand. Met als eindresultaat een nieuwe wijk met tien huurwoningen waarvan er twee zijn ingericht als bijzondere zorgwoningen die voldoen aan specifieke wensen van klanten van de woonmaatschappij. Maar ook een diversiteit van 38 goed te verkopen koopwoningen. Kortom: een wijk die aan alle vooraf gestelde doelstellingen voldoet. Iets wat volgens alle betrokken partijen te danken is aan de toegevoegde waarde van het partnership tussen bouwbedrijf en projectontwikkelaar.

Woonmaatschappij als projectontwikkelaar

Maasland Vastgoedontwikkeling BV is een onderdeel van Woonmaatschappij Maasland die ongeveer 14.500 woningen in Noordoost-Brabant, Land van Cuijk en Noord-Limburg verhuurt. Dit onderdeel van de Woonmaatschappij ontwikkelt niet alleen nieuwbouwwoningen voor haar huurders, maar ook koopwoningen. De expertise die de Ontwikkelingsmaatschappij in Beemdpark heeft ingebracht, richtte zich onder meer op het doelgroepgericht bouwen. Dat wil zeggen: de kennis om betaalbare huurwoningen te ontwikkelen die aan die aan de wensen van de huurders voldoet. In het geval van Beemdpark was het de Ontwikkelingsmaatschappij die de verbinding naar de gemeente Bernheze en andere overheidsinstanties verzorgde. De Ontwikkelingsmaatschappij kent als geen ander de wensen en eisen van de huurmarkt waardoor zij haar rol in de vaststelling van het woonprogramma goed kon vervullen. De korte communicatielijnen die de Ontwikkelingsmaatschappij heeft met overheidsinstanties waren onder andere van groot belang in het vaststellen van het bouwprogramma en het vergunningentraject.

Aandacht voor communicatie

In een langlopend traject zoals de ontwikkeling van Beemdpark is de communicatie wellicht het belangrijkste speerpunt in de samenwerking. Terwijl uitgerekend dit punt door de bijzondere omstandigheden juist onder druk kwam te staan. Zo waren er bijvoorbeeld wisselingen in teamsamenstelling. Wellicht logisch gezien de lange doorlooptijd van het project, maar lastig wanneer het van groot belang is dat iedereen goed op de hoogte is en blijft. Alle partijen hadden het onderwerp ’communicatie’ dan ook constant hoog op de agenda staan. De heer Vos concludeert dat Berghege hierin een sterke partner is gebleken. Vos: ”Berghege heeft duidelijk laten merken dat de wil er is om samen tot oplossingen te komen. Ik herken dit als een grondhouding bij de mensen van Berghege. Gedurende het hele traject was er een gezonde balans tussen het eigen belang van de individuele partijen en het collectieve belang met een scherp oog voor het beoogde eindresultaat. Wat mij betreft is dit een solide basis gebleken om wellicht vaker samen dit soort projecten aan te gaan.”

Communicatie cruciaal in de samenwerking

Ook Van Meel kijkt met plezier terug. ”Als projecten langer duren dan aanvankelijk was voorzien, moet je steeds weer samen de energie op kunnen brengen om 100% te gáán voor dat eindresultaat. Dat vraagt wat van de samenwerking. In de keren dat ik met Berghege te maken heb gehad, heb ik zeker gemerkt dat het hen lukt om die drive te behouden. Er vindt goed en gestructureerd overleg plaats; een voorwaarde om elkaar goed te verstaan.”

Aparte afdeling Engineering

In het bouwteam van Beemdpark heeft Berghege haar expertise op het gebied van uitvoering van bouwwerken en de daarbij behorende kosten ingezet. Ook heeft Berghege een sturende rol gehad in de planuitwerking, constructie en de toetsing aan de gestelde normen en voorschriften. Vanwege het veelvuldig participeren in dergelijke bouwteams, heeft Bouwbedrijf Berghege vijf jaar geleden een afdeling Engineering in het leven geroepen. Hier is de specifieke kennis van bouwuitvoering en kostenbeheersing gebundeld. Dit maakt dat Berghege de taken die zij al langer in bouwteams vervulde, structureel heeft ingebed in de interne organisatiestructuur.


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren