Berghege bouwt 59 woningen in Bredase nieuwbouwwijk

  • 12 augustus 2004

Aan de zuidrand van Breda, tussen de wijk IJpelaar en het dorp Bavel verrijst de nieuwbouwwijk Nieuw Wolfslaar. In samenwerking met Stienstra Nouville en Van Beek Vastgoed realiseert Bouwbedrijf Berghege 59 woningen in een uitbreidingsplan van in totaal 750 woningen. In december 2003 ging de bouw van start. Oplevering wordt voorzien in het najaar 2004. In niet alledaagse samenwerkingsverbanden wordt in deze nieuwbouwwijk klantgericht en duurzaam gebouwd.

In december 2001 werden Van Beek Vastgoed en Stienstra Nouville door de gemeente Breda uitgenodigd voor de ontwikkeling en realisatie van 59 woningen. De twee projectontwikkelaars besloten tot vergaande samenwerking waarbij de heer Ton van Beek namens beide partijen optreedt als projectontwikkelaar.

Opmerkelijke samenwerkingsverbanden

Gaandeweg de rit sloot Berghege als realisator zich aan bij het bouwteam. Van Beek: "De realisatie van het totale project is bij Berghege ondergebracht. In dit bouwteam werken we overigens ook met één architect, één constructeur, één onderzoeksbureau en één notaris. Dit opmerkelijk samenwerkingsverband leidt tot uitstekende resultaten." In de periode augustus tot en met december 2003 werden alle woningen verkocht.

Markante variaties

De verkoopbrochure laat weten dat deze nieuwste wijk van Breda opvallend, markant, verrassend en gevarieerd wordt. Met traditionele bouw aan de zuidkant van de wijk en moderne architectuur aan de noordkant.

Duurzaam bouwen

In navolging van het Nederlandse overheidsbeleid streeft ook de gemeente Breda naar een aanzienlijke terugdringing van de uitstoot van het milieubelastend CO2. In Nieuw Wolfslaar wil men zelfs een extra CO2-reductie van 25% ten opzichte van woningbouw met een traditionele energievoorziening realiseren. Een doelstelling die wordt gehaald door de woningen vergaand te isoleren én door de inzet van warmtepompen waarbij gebruik wordt gemaakt van de constante temperatuur van het grondwater (11 tot 12 graden).

Snel eigen maken

In Berghege had nog weinig ervaring met deze warmtepompen. In korte tijd moest kennis van zaken opgebouwd worden, temeer omdat de installatie, oplevering en het afgeven van garanties onder verantwoordelijkheid van de aannemer gebeuren. Ton van Beek is tevreden over de deskundigheid van Bouwbedrijf Berghege. Van Beek: "Vol vertrouwen heb ik dan ook op enig moment het project naar Berghege overgeheveld. Ik heb nauwelijks nog bemoeienis met Nieuw Wolfslaar."

Coördinatie logistiek

In Nieuw Wolfslaar Noord zijn momenteel twee aannemers aan het werk. Samen hebben ze één bouwplaats ingericht die ontsloten wordt met één toegang. Wederom een opmerkelijk samenwerkingsverband. Door op deze manier samen te werken in het logistieke traject blijft de overlast in de wijk beperkt en is een goede doorstroom van bouwmaterialen gewaarborgd.


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren