Berghege sluit aan bij coöperatie 'Wij Bouwen voor Morgen'

  • 4 april 2011

'Wij Bouwen voor Morgen' is een samenwerkingsverband van vooralsnog 12 leden. Allemaal bedrijven die met de initiatiefnemers van de coöperatie van mening zijn dat het creëren van economische meerwaarde hand in hand gaat met een duurzame leefomgeving en sociale rechtvaardigheid. Voor deze bedrijven is het evident dat er een evenwicht moet bestaan tussen de economische, sociale en milieuaspecten. Omdat je alleen dan ook op de langere termijn succesvol kunt blijven.

Focus op leefkwaliteit omgeving

De 12 leden die zich inmiddels bij de coöperatie hebben aangesloten, geloven in het nieuwe Wonen en Werken waarbij de grenzen tussen de woon- en werkplek compleet vervagen. Het gaat veel meer om het toevoegen van kwaliteit aan de leefomgeving waarin mensen actief zijn. Dit vraagt om een totaalbenadering in plaats van de tot nu toe gehanteerde segmentatie. Op termijn zal niet meer de grond doorslaggevend zijn in bouwprojecten, maar de leefkwaliteit van de omgeving toegespitst op energie en communicatie. Een mooie ideologie die de coöperatie vooral praktisch wenst te vertalen. Een initiatief dat inmiddels wordt omarmd door Syntens en de Renaissance Groep met onder andere Herman Wijffels, Lodewijk de Waal en Ton Plekkenpol als warme pleitbezorgers.

Gestage groei op kwaliteit

Ronald Loman, grondlegger en bestuurder van de coöperatie 'Wij Bouwen voor Morgen': "Het streefgetal is om in 2011 te komen tot zo'n 20-25 leden. Geen spectaculaire groei, maar dat is ook niet de opzet. Beter gestage groei op kwaliteit om met zekerheid te kunnen blijven constateren dat het initiatief succesvol is en blijft. Vooralsnog worden geen concurrerende partijen uit een bepaalde regio tot het collectief toegelaten. Pas als het werk te veel wordt, volgt mogelijk uitbreiding van gelijksoortige bedrijven/organisaties uit eenzelfde regio. De leden beslissen uiteindelijk wie wel of niet tot de coöperatie kan toetreden.

Bouwbedrijf Berghege lid van eerste uur

Ook Bouwbedrijf Berghege is geselecteerd als mogelijke kandidaat en heeft zich recent aangesloten. De initiatiefnemers kwamen vanuit diverse richtingen het Osse bouwbedrijf op het spoor. Via persoonlijke referenties die hun waardering uitspraken voor de werkwijze en cultuur van dit familiebedrijf en via duurzaamheidsspecialisten verbonden aan het nieuwbouwproject van NIOO/KNAW in Wageningen. Hier bouwt Berghege een laboratorium/kantoorgebouw met een uitzonderlijk hoge duurzaamheidsambitie. Loman constateerde dat Berghege het duurzaamheidsconcept zeer goed begrijpt al is hij van mening dat Berghege op het gebied van duurzaam bouwen zeker nog verdiepingsslagen kan maken. Juist de bereidheid om duurzaam denken en handelen gestaag door te laten dringen tot in de genen van het bedrijf was doorslaggevend om met Berghege verder te praten over deelname in het collectief. "Berghege onderscheidt zich in deze regio duidelijk van andere partijen. 'Sympathiek' is het woord dat op hen van toepassing is en geluiden uit de markt bevestigen dit alleen maar. Tevens ligt het ambitieniveau van dit bouwbedrijf ver boven het gemiddelde. Dit soort bedrijven willen we graag in onze coöperatie hebben", besluit Loman.

"'Wij Bouwen voor Morgen' is een initiatief dat uitstekend bij ons bedrijf past", bevestigt ook Jan Berghege, directeur van Bouwbedrijf Berghege desgevraagd. "Deelname in dit samenwerkingsverband kan ons zeker verder brengen op het gebied van verduurzaming. Niet alleen qua materialisatie in projecten, maar zeker ook bedrijfsmatig. Daarnaast biedt de coöperatie volop mogelijkheden om te innoveren in de keten omdat de partners geen tegenstrijdige belangen hebben."

In de aanloop naar het lidmaatschap van de coöperatie werden meerdere mensen van Berghege betrokken. Berghege wilde goed afwegen of partijen over en weer voor elkaar van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. Jan Berghege: 'We zitten niet te wachten op een praatclub; het initiatief moet al snel tot acties kunnen leiden. Projecten kunnen wat ons betreft gezocht worden in de utiliteitsbouw, woningbouw en verbouw. De 12 partners die zich inmiddels bij de coöperatie aangesloten hebben, zijn van grote waarde. Ze hebben de juiste attitude en willen er echt voor gaan. In gezamenlijkheid kunnen we projecten verwerven waaraan ieder vanuit zijn specifieke kennis en deskundigheid een bijdrage kan leveren. Absolute kruisbestuiving dus. Dit initiatief gaat verder dan reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Hier is daadwerkelijk sprake van ketenintegratie, echte samenwerking en zelfs van het gezamenlijk exploiteren van duurzame energiebronnen. Dit past uitstekend bij de langere termijnstrategie van ons bouwbedrijf. Ik ben zeer positief al zal de tijd moeten leren of de praktijk al rijp is voor onze ambitie."


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren