De heer Schmitz van ziekenhuis Rivierenland Tiel: "Wij stellen zeer hoge eisen onze ruimtes"

  • 13 december 2007

Bij verbouwingen in een ziekenhuis moet met een groot aantal randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld hygiëne, geluids-, afval- en stofoverlast, rekening worden gehouden. Daarnaast is de snelheid waarmee de werkzaamheden worden afgerond belangrijk. Patiënten mogen zo min mogelijk hinder ondervinden. Bouwbedrijf Berghege heeft inmiddels meerdere verbouwingen verzorgd voor ziekenhuis Rivierenland Tiel, een ziekenhuis met een regionale functie dat 373 bedden telt. Door de jaren heen heeft het bouwbedrijf aangetoond dat het het werken binnen de randvoorwaarden van het ziekenhuis beheerst.

Hoofd Facilitaire Dienst de heer J.J.A. Schmitz is opdrachtgever namens ziekenhuis Rivierenland Tiel. Hij is verantwoordelijk voor alle ondersteunende diensten op het gebied van logistiek en techniek. "Mijn werkzaamheden op logistiek gebied hebben betrekking op onder andere inkoop, materialenbeheer, voeding, receptie, centrale sterilisatie van medisch gereedschap, intern transport van patiënten en transport van in- en uitkomende goederen. Op technisch gebied ben ik onder andere verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het pand. Ik vind het belangrijk dat wij als ziekenhuis dicht bij de patiënt staan. Een van de factoren die daarbij meespelen is de functionaliteit van het gebouw." Vanuit zijn functie heeft de heer Schmitz veelvuldig contact met bouwbedrijven, waaronder Bouwbedrijf Berghege. "In samenspraak met de gebruikers van het gebouw en de facilitaire dienst beoordeel ik de bouw- of verbouwingswensen van het ziekenhuis. Het eerste criterium is uiteraard de noodzaak van de verbouwing. Vervolgens geef ik prioriteiten aan en breng ik de kosten in beeld, op basis waarvan de keuze voor het al dan niet doorgaan wordt gemaakt." 

Hetzelfde niveau als operatiekamer

De werkzaamheden die Bouwbedrijf Berghege voor het ziekenhuis verzorgt, lopen zeer uiteen. In de afgelopen twee jaar zijn onder andere een MRI-scanruimte, een uitslaapruimte, een bloed- en urineafnamelaboratorium, een ruimte voor borstonderzoek en een angioruimte opgeleverd. Deze laatste ruimte is erop ingericht dat cardiologen en radiologen met een speciale camera, de zgn. angiocamera, in het hart van mensen kunnen kijken. "Wij stellen begrijpelijkerwijs zeer hoge eisen aan de bouw en afwerking van onze ruimtes", vertelt de heer Schmitz. "Het gaat tenslotte om ruimtes waar medisch specialisten in veilige en hygiënische omstandigheden met de meest geavanceerde medische apparatuur patiënten optimaal moeten kunnen onderzoeken en behandelen. Maar vooral bij de angioruimte was het gezien de onderzoeken die er worden verricht zeer belangrijk dat deze voor wat betreft de bouw en inrichting op hetzelfde niveau als een operatiekamer werd opgeleverd."

Coördinatie

De hoge eisen die het ziekenhuis stelt, maken veelvuldig overleg tussen de bouwmanager, het bouwbedrijf en de ziekenhuishygiëniste noodzakelijk. De heer Schmitz: "Ook de coördinatie tussen Bouwbedrijf Berghege en andere partijen zoals bijvoorbeeld installateur, elektricien en constructeur is erg belangrijk. Alle elementen in de ruimte moeten aan de hoogste eisen voldoen, van de vloer die niet mag geleiden tot en met de lucht- en klimaatbeheersing. Bouwbedrijf Berghege vult deze coördinerende taak naar volle tevredenheid in."


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren