Leerschool voor Berghege

  • 17 mei 2010

Jan Berghege hoort medewerkers met elkaar praten over duurzaamheid. "Ze kijken hoe zij er op het werk en ook thuis aan kunnen bijdragen."Pure winst noemt directeur Berghege van het gelijknamige Osse bouwbedrijf dit. Een uitvloeisel van de nieuwbouw voor het NIOO. "En we kijken ook hoe we de oplossingen van Wageningen weer kunnen gebruiken voor volgende projecten."

Daarmee voldoet Berghege ruimschoots aan de gedachte van opdrachtgever Louise Vet. Zij heeft bewust gekozen voor een aannemer die duurzaamheid nog niet echt als motto uitdroeg. Zo hoopt zij dat het begrip ruimer bekend wordt. Berghege dong naar de opdracht mede vanwege het hoge ambitieniveau op het gebied van de duurzaamheid. "Je ziet dat er een verandering in de samenleving optreedt, duurzaamheid wordt echt belangrijk. Dan is dit project een geweldige kans voor ons om in praktijk te participeren. Dit gebouw en alles wat er mee verbonden is, betekent de beste leerschool voor duurzaamheid", stelt Berghege. "En realiseer je eens met welke innovatie wij mogen werken in Wageningen." Het Osse bedrijf heeft besloten de bouw via de eigen website te laten volgen. "We maken ook een duurzaam dossier. Zo kan iedereen kennis nemen van de zaken waar we tegenaan lopen." Dat varieert van problemen tot oplossingen.

Volgens Berghege is het een unieke kans voor het bedrijf te mogen participeren in een project dat helemaal volgens het principe van cradle-to-cradle wordt·gebouwd. "Wij gaan ons verder bekwamen en het een onderdeel van ons denken maken." Hij ziet het ook als een grote uitdaging. "Ik heb wel eens gezegd: 'Meet the challenge'. Het zijn leuke mensen om mee te werken en het is geweldig toepassingen te gebruiken die speciaal voor het gebouw zijn ontwikkeld."

Het hele proces inspireert Berghege, zegt hij meerdere malen. "Je zoekt continu naar oplossingen. En we komen ongetwijfeld ook nog dingen tegen, waarvan je zegt: dit kan niet. Maar dan vindt het bouwteam toch weer een oplossing." In de utiliteitsbouw waarin Berghege veel actief is, zie je dat ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen en onder invloed van de crisis de verduurzaming van gebouwen duidelijk op de agenda is komen te staan. Het niveau dat in Wageningen in praktijk wordt gebracht zie je nog nergens, het is duidelijk een voorloper.

Tijdens de bouw blijkt er een continu spanningsveld te bestaan tussen enerzijds geld en tijd en anderzijds de gewenste innovatie, stelt Berghege. "Budgetten en tijd zijn immers niet onuitputtelijk en remmen uit dien hoofde soms mogelijke innovaties af. Want ook het in instituut in Wageningen moet op tijd af." Het NIOO is volgens Berghege verder met het begrip dan wie ook. "Het is mooi te zien dat mensen geïnspireerd raken door hetgeen zij over het voetlicht brengen." Hij zegt ook dat er zaken worden benoemd in de bouw waar nog nooit zo naar gekeken is. "Maar je hebt visionairs nodig om het schip op zee te doen keren!"


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren