Markante nieuwbouw voor Organon

  • 12 augustus 2004

Organon, een farmaceutische business unit van Akzo Nobel, is een bedrijf dat voortdurend in ontwikkeling is. Bedrijfsgroei, productinnovatie en verbetering van productieprocessen vragen frequent om aanpassing van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Medio 2002 ging de nieuwbouw van de Pharmaceutical Pilot Plant (nieuwbouw RY) van start. Berghege verkreeg de opdracht de bouwkundige schil van het RY-gebouw te realiseren. Projectmanager, coördinator R&D-gebouwen én opdrachtgever namens Organon de heer ir. E.J. Meerwaldt: "We verstaan elkaar uitstekend en dat komt het bouwproces ten goede."

Onder architectuur van het Rotterdamse Architectenbureau Van den Broek en Bakema zijn inmiddels enkele in het oog springende research- en developmentgebouwen gerealiseerd. Het ontwerp voor de nieuwe Pharmaceutical Pilot Plant komt ook van hun hand. Het RY-gebouw fungeert straks voornamelijk als proeffabriek waar op kleine schaal injectievloeistoffen, tabletten en capsules worden geproduceerd ten behoeve van de testfase in klinieken. Het gaat hier om nog niet-geregistreerde medicijnen.

Regelgeving en eigen maatstaven

De heer Meerwaldt: "De huidige faciliteiten voldeden niet meer aan nationale en internationale regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit. Maar ook niet aan de maatstaven die Organon aan het onderhavige productieproces stelt. De ontwikkelingen in de farmaceutische industrie vragen om innovatiekracht en flexibiliteit. Ik kies ervoor om die flexibiliteit ook in de nieuwbouw door te voeren. Het RY-gebouw is dan ook ontwikkeld op basis van een 'buitenschil' en een 'inbouwpakket' die los van elkaar gerealiseerd worden."

Ontkoppeld bouwen

Voor de aanbesteding werden vijf aannemers geselecteerd op basis van kwaliteit en bewezen bouwervaring met dergelijke projecten. Met de laagste aanneemsom haalde Berghege de opdracht binnen voor het bouwen de schilconstructie. Meerwaldt: "Terwijl we nog volop bezig waren met de definitieve invulling van het binnenpakket, startte Berghege al met de bouw van de schilconstructie. Een uitzonderlijke situatie die straks ook zal leiden tot een gefaseerde oplevering."

Optimale flexibiliteit

De gewenste flexibiliteit komt vooral tot zijn recht in de relatief eenvoudige aanpassingen die gedurende de ontwerp- en realisatiefase, maar ook in de toekomst inpandig zijn door te voeren. Onderdelen uit het gebouw kunnen eenvoudig een andere functie krijgen. Zelfs in de gevels kunnen aanpassingen worden doorgevoerd.

Markant gebouw

Door zijn kleurstelling is het RY-gebouw een echte blikvanger. De beperkte perceelgrootte dwong de architect de hoogte in te gaan. De zeven verdiepingen tellende nieuwbouw dreigde daardoor té kolossaal te worden. Door het gebouw op betonnen V-vormige kolommen te zetten met daarachter veel glas lijkt het gebouw 'los te komen' van de grond waardoor het een lichtvoetig karakter krijgt.

Gemeenschappelijke ervaringen

Meerwaldt werkt inmiddels zo'n acht jaar samen met Bouwbedrijf Berghege. "In goed vertrouwen en vooral op basis van professionaliteit. Zelfs buiten het eigen werkterrein wordt meegedacht. Dat stel ik bijzonder op prijs."


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren