Professioneel vastgoedbeheer bij Redevco Nederland

  • 6 juni 2005

Met zo'n 5 miljoen m2 oppervlakte verspreid over 14 landen en een portefeuille van ruim 6 miljard behoort Redevco tot één van de grotere vastgoedbeleggingsmaatschappijen van Europa. In Nederland is mevrouw M. Out, property manager, samen met haar twee collega's, verantwoordelijk voor het commerciële beheer en het technisch en bouwkundig onderhoud van de ruim 200 panden van Redevco Nederland. Met een diversiteit aan huurders: Zara, C&A, Xenos, Cool Cat, McDonald’s, Praxis en Leen Bakker, maar ook kleine middenstanders.

Professionalisering vastgoedbeheer

De vastgoedbeleggingsmaatschappij Redevco, ontstaan in 1999 en eigendom van de familie Brenninkmeijer, heeft haar portefeuille de laatste jaren behoorlijk gewijzigd. Naast binnenstedelijke winkelpanden is er ook plaats voor kantoorpanden en locaties aan de rand van grote steden. Inmiddels kent elk pand een meerjaren onderhoudsplanning met onderhoudsscenario's afgestemd op de toekomstbestendigheid van het pand.

MOS en CONTROL-IT

Alle gegevens rondom het vastgoedbeheer zijn ingevoerd in de MegaOnderhoudSystematiek (MOS) van Fortrus. Zo ook de kwaliteitseisen. In combinatie met CONTROL-IT beschikt Redevco Nederland daarmee over een uitgebreid archief. Out: "Alle informatie is realtime en online beschikbaar: opnames, scenario's, historie, melding van calamiteiten, de opvolging én de kosten daarvan. Maar ook alle details over uitgevoerd onderhoud en zelfs foto's van de panden." Een systeem als CONTROL-IT functioneert alleen goed als het dagelijks wordt bijgewerkt. "Dat is een belangrijke taak voor de bij Fortrus aangesloten bedrijven, zoals Berghege", concludeert mevrouw Out.

Stuurinformatie

Onderhoudsbudgetten worden bij Redevco Nederland ruim van te voren bepaald. Op basis van de actualiteit én op basis van beschikbare budgetten worden de meerjarenplanningen jaarlijks bijgesteld. Fortrus heeft daarbij een adviserende rol. Met MOS en CONTROL-IT beschikt Redevco Nederland over belangrijke stuurinformatie. Out: "Geen branden meer blussen, maar anticiperen op ontwikkelingen."

Landelijk netwerk

Voor de uitvoering van alle onderhoudswerkzaamheden en de opvolging van calamiteiten in 24-uursservicecontracten maakt Fortrus gebruik van een landelijk netwerk van aannemers. Bouwbedrijf Berghege is voor Fortrus een prefered supplier en maakt daarmee deel uit van het voorkeurnetwerk. Vele panden van Redevco Nederland in de regio Zuidoost Brabant zijn voor Berghege een bekend adres. Tweemaal per jaar ontmoeten de property managers van Redevco Nederland de coördinatoren van de prefered suppliers. Out: "Dan bespreken we het meerjarenonderhoud en evalueren we de uitgevoerde werkzaamheden."


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren