Projectontwikkelaar en bouwer: een waardevolle combinatie

  • 28 augustus 2003

Midden in een Oosterbeekse woonwijk aan de Zuiderbeekweg, trof men tot voor kort een wasserij aan uit 1800. Wasserijen uit zo'n ver verleden zijn niet ingericht op milieueisen van deze tijd met als gevolg bodemvervuiling, stank- en geluidsoverlast voor omwonenden. De gemeente Renkum, waartoe Oosterbeek behoort, vond Bouwbedrijf Berghege bereid dit terrein aan te kopen en opnieuw in te richten. Binnenkort wordt de aanblik bepaald door vijf moderne herenhuizen.

Berghege Projectontwikkeling kocht eind jaren negentig de grond van wasserij Lamme. Dit onder voorwaarde dat de eigenaar de wasserij zou slopen én dat de gemeente Renkum de grond zou kopen indien de noodzakelijke vergunningen niet afgegeven konden worden. Slopen is een vak apart, zeker als asbest- grond- en grondwatersanering moeten plaatsvinden. Als projectontwikkelaar én bouwer beheert Berghege het project in álle facetten.

Tijdsvertragende factoren

De aanloop van het project kenmerkt zich door een groot aantal tijdsvertragende factoren. De bestemmingswijziging bijvoorbeeld van industrieel- naar woongebied waarbij omwonenden zich via inspraakprocedures kunnen laten horen. Maar ook het verkrijgen van de vele vergunningen die op deze locatie van toepassing bleken te zijn. En vanwege de ernstige bodemvervuiling had Berghege niet alleen van doen met de gemeente Renkum, maar ook met de provincie Gelderland en het Waterschap.

Berghege heeft oog voor de omgeving 

Harry Boersma van de gemeente Renkum is portefeuillehouder van het project Zuiderbeekweg. Boersma: "De mensen van Berghege zijn thuis in de vele en vaak ingewikkelde gemeentelijke procedures die op zo'n project van toepassing zijn. Daarnaast hebben ze vooral oog voor de omgeving waarin zij actief zijn." Op een constructieve en interactieve manier zocht Berghege de dialoog met omwonenden en gemeente. Op basis hiervan zijn de plannen bijgesteld. Rekening houdend met alle partijen worden uiteindelijk op deze locatie vijf herenhuizen gerealiseerd. "Berghege is niet alleen projectontwikkelaar, maar ook bouwer. Een combinatie die de voorkeur heeft van de gemeente Renkum. Berghege wil een project ontwikkelen én afmaken waarbij ze de juiste balans weten te vinden tussen het nemen van financiële risico's en het realiseren van een project", concludeert Boersma met tevredenheid. Deze combinatie van projectontwikkelaar en bouwer is al eerder succesvol gebleken bij het project Maasstaete in Mook. In samenwerking met de gemeente en een landschapsarchitect werd de voormalige Rijn- en binnenvaartschool opnieuw ingericht als woonlocatie. Het was via dit project dat de gemeente Renkum Berghege op het spoor kwam.


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren