Samen bouwen, samen zoeken naar de beste oplossing

  • 8 maart 2010

Veel overleg in verschillende teams

Op dinsdag 26 mei 2009 ging de eerste paal in de grond van wat het slimst lerende onderzoekslab van Nederland moet worden. Hieraan ligt een stevige ambitie ten grondslag: de NIOO-nieuwbouw moet dé kennisgenerator worden op het gebied van duurzaam bouwen. Deze ambitie vergt een perfecte samenwerking tussen alle betrokken partners, waaronder Berghege.

'Slimst lerend' impliceert immers een continu proces van leren en vernieuwen. En dat terwijl de praktijk logischerwijs soms erg weerbarstig kan zijn. Met regelmaat ontstaat er dan ook een spanningsveld tussen de wensen van de opdrachtgever en de eisen van de architect enerzijds en de kosten, maakbaarheid en planning anderzijds. Overleg, veel overleg is dan het enige antwoord. Want samen moet de beste oplossing gevonden worden. Het nieuwbouwproject van NIOO kent dan ook een diversiteit aan overlegvormen in wisselende samenstellingen. Projectleiders Henk Peters en Ralph Verhoeven vertellen hoe alle neuzen dezelfde kant op blijven wijzen.

Continu in overleg

Henk: “Om de vier weken is er een bouwvergadering onder leiding van het bouwadviesbureau Archisupport als directievoerende partij. Bij dit overleg sluiten aan de opdrachtgever, de architect, Claus en Kaan, de aannemer, bouwbedrijf Berghege, het installatie- en energieadviesbedrijf DWA, de werktuigbouwkundige installateur Burgers Ergon en de elektrotechnisch installateur Imtech Nederland en de opzichter. Op afroep is de constructeur beton en staal aanwezig.” Ralph: “Bouwvergaderingen zijn vooral bedoeld voor het nemen van besluiten ten aanzien van de duurzaamheidsambitie, de planning en het budget. Onderzoek en discussie vinden op andere momenten plaats. De notulen van deze vergadering worden vastgesteld en ondertekend en gelden daarmee als een officieel document. Heel anders verloopt het tweewekelijks werkoverleg dat Berghege voert met alle uitvoerende partijen of het ad hoc overleg dat ingelast wordt met de onderaannemers en/of de uitvoerders. Hier is dat zoeken en discussiëren veel meer aan de orde om gezamenlijk tot de juiste keuze te komen” Henk: “Eigenlijk zijn we continu in overleg. En dat is ook echt nodig om samen tot de beste oplossing te komen in de zoektocht naar duurzame materialen, technieken en installaties.”

Veel geleerd

Met het vorderen van de bouw concluderen de projectleiders Henk Peters en Ralph Verhoeven dat ze al veel geleerd hebben in het kader van duurzaam bouwen. De bij de start van de bouw uitgesproken ambitie om de NIOO-nieuwbouw een kennisgenerator te laten zijn voor alle partners, wordt wat Berghege betreft dan ook zeker waargemaakt. Ralph: “Vóór deze nieuwbouw hadden we nog niet zo veel ervaring met duurzaam bouwen, maar inmiddels hebben we een flinke inhaalslag gemaakt. Dat was vooral merkbaar toen ik laatst op een congres over duurzaam bouwen, georganiseerd door Bouwend Nederland en het kenniscentrum SBR, vrijwel alles wat daar verteld werd al wist of inmiddels aan den lijve had ondervonden in het NIOO-project. Op zo'n moment realiseer je je hoeveel we in een korte tijd geleerd hebben op het gebied van duurzaam bouwen.”

Wensen

Volgens de projectleiders blijft er in een goed lopend traject ook altijd nog wel iets te wensen over. Henk: “De ambitie van het NIOO-concept dwingt eigenlijk af dat alle partners in een vroeg stadium worden betrokken, bij voorkeur al in de ontwerpfase. Ontwerpen en bouwen gaan dan dus hand in hand. De ideale situatie voor alle in het proces betrokken partners om het maximale van hun kennis en expertise op het juiste moment in te kunnen zetten. ” Ralph valt hem bij: “Omdat we het NIOO-project verkregen hebben in een aanbesteding, was de ontwerpfase al afgerond op het moment dat wij in beeld kwamen. In dit project kunnen deze processen dan ook per definitie niet meer gelijk lopen. De scheiding van trajecten maakt dat partners soms wel eens terugvallen in oude rollen. Lastig, maar wel goed als je het van elkaar herkent, elkaar hier op aan kunt spreken en elkaar kunt uitdagen om het anders te doen. Zo goed mogelijk invulling geven aan het cradle to cradle principe is immers onze gezamenlijke doelstelling. Dan kan het soms niet anders dat een van de partijen - of dat nu de architect, de materiaaldeskundige, de aannemer of de installateur is - concessies moet doen. "


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren