"Samenwerken op het scherpst van de snede"

  • 4 december 2001

Stichting Volkshuisvesting Tiel (SVT) werkt al sinds de jaren 80 regelmatig samen met Bouwbedrijf Berghege voor de realisatie van diverse bouwprojecten. Momenteel geven beide bedrijven samen met het architectenbureau K3 vorm aan de revitalisatie van de Maurikstraat in Tiel. Dit woongebied krijgt een kwalitatieve impuls door zowel renovatie van de bestaande appartementengebouwen als nieuwbouw.

 

In 1911 werd het fundament gelegd voor de huidige Stichting Volkshuisvesting Tiel. Sinds 1995 profileren woningcorporaties zich onafhankelijker van de overheid. “Het beleid richt zich op het eigentijds vormgeven van kwalitatieve woninghuisvesting voor huurders”, vertelt Klaas Pos, directeur van SVT. “Omdat wij de verwezenlijking van deze doelstelling zelf bekostigen, is het noodzakelijk dat wij naast huurwoningen, tevens koopwoningen aanbieden. Met de verkoop van deze woningen kunnen wij betaalbare kwaliteitswoningen aan huurders aanbieden. Hieruit vloeit voort dat wij dus zelf bouwprojecten gestalte geven.” De ontwikkeling en de bouw van deze projecten gebeurt regelmatig in samenwerking met Bouwbedrijf Berghege. “De samenwerking voelt als een team”, verwoordt Henk Berghege. “Samen functioneren we op het scherpst van de snede.”

Metamorfose

Momenteel werken SVT en Bouwbedrijf Berghege nauw samen aan de revitalisatie van de Maurikstraat in Tiel. Dit jaar worden vier appartementengebouwen gerenoveerd, in 2002 en 2003 staat de sloop van het vijfde gebouw en de bouw van koopappartementen en woon-werkunits op het programma. In totaal gaat het om 119 woningen. Klaas Pos: “Het woongebied krijgt een volledige metamorfose. Differentiatie staat hierbij voorop, wat inhoudt dat we een maximale mix van kopen en huren enerzijds en wonen en werken anderzijds willen creëren. Dit wordt bewerkstelligd door de nog te realiseren koopappartementen en de woon-werkunits.” Henk Berghege licht het project verder toe: ”Vier van de vijf appartementengebouwen worden gehandhaafd. Deze krijgen tijdens de revitalisatie een transparanter uiterlijk waarbij doorzicht heel belangrijk is.” Het aansprekende van het project aan de Maurikstraat wordt door de directeur van SVT omschreven: “Het project leeft, heeft identiteit. Omdat wij al zo vaak hebben samengewerkt, kunnen we met Berghege lezen en schrijven. Never change a winning team!”


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren