Transparante aanpak als onderscheidende factor

  • 13 december 2007

NOTOX Den Bosch is een belangrijke speler op de markt van milieu- en veiligheidsonderzoek van nieuwe en bestaande geneesmiddelen, chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen. NOTOX maakt deel uit van een Amerikaanse Holding en werkt in opdracht van grote farmaceutische industrieën over de hele wereld. NOTOX heeft agentschappen in Japan, Amerika en Zwitserland, maar het onderzoekswerk wordt in de Bossche hoofdvestiging verricht. "Vanwege een capaciteitsuitbreiding werden een nieuw laboratorium, kantoor en een onderzoeksruimte noodzakelijk. Berghege realiseert de casco en de zogenaamde natte afbouw", vertelt de heer Pruyssers, hoofd Technische dienst bij NOTOX.

Groeibranche

Pruyssers: "De continue vraag naar nieuwe medicijnen en veilige chemische producten veroorzaakt een stijgende behoefte aan onderzoekscapaciteit. Naast uit de traditionele gebieden komt er nu ook veel werk uit landen als India. Daardoor stijgt de vraag naar gerenommeerde onderzoeksinstituten met een lange staat van dienst. Dat maakt dat de kleinere spelers verdwijnen en wij enorm groeien. Op dit moment zijn we dan ook gestart met de werving van in totaal ruim negentig laboranten en onderzoekers. De nieuwbouw die Berghege realiseert wordt hun huisvesting."

Oplossingsgericht

Berghege is voor NOTOX een nieuw contact. Minder goede ervaringen in het verleden resulteerden in de voorzichtige aanpak van de uitbesteding. Pruyssers is bijvoorbeeld eerst op een representatief werk van Berghege gaan kijken. Ook begon de opdracht klein; met uitsluitend de casco oplevering van het drie verdiepingen tellende nieuwe gebouw. "De samenwerking loopt echter verrassend goed', vertelt Pruyssers. "Zo is de tegenslag in de levering van de prefab-onderdelen in het werk goed opgevangen. In gezamenlijkheid hebben we een inhaalslag kunnen bewerkstelligen waardoor de einddatum van de oplevering overeind bleef."

Vertrouwen

Vanwege de goede ervaringen met de casco bouw is de realisatie van de natte afbouw inmiddels aan de opdracht toegevoegd. Dit behelst onder andere uit de aanleg van waterdichte, kunststofvloeren en de hogedrukwaterbestendige afwerking van de wanden. "Onze kwaliteitseisen zijn hoog. Vanwege mijn bouwkundige achtergrond houdt ik zelf de regie over het totaal. Het is illustratief voor het kwaliteitsniveau van Berghege dat bijsturing niet nodig was."

Transparantie

"Naast het waarmaken van kwaliteitseisen is het organisatietalent en het nakomen van afspraken opgevallen. Ook in de transparantie van het kostenplaatje heeft Berghege zich wat mij betreft onderscheiden. Bij meer- én bij minderwerk werd een duidelijke onderbouwing gepresenteerd. Dat geeft me inzicht in wat ik mag verwachten en schept vertrouwen", aldus Pruyssers.

Toekomstperspectief

De volgende stap is de droge afbouw. Het bestek heeft NOTOX momenteel in voorbereiding. Hoe dit onderdeel uitbesteed zal worden, is nog niet bepaald. "Dit is van veel factoren afhankelijk. Maar wat we ook beslissen: feit is dat Berghege een goede eerste indruk heeft achtergelaten. Bovendien is NOTOX nog lang niet uitgegroeid. Naar verwachting zullen er tot 2011 enkele honderden collega's bijkomen. Potentie genoeg voor een mogelijk vervolg op samenwerking", licht Pruyssers toe.


ga terug

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren