Bioprocess Pilot Facility - Delft

In dienst van de Bio-Based Economy

Bekijk alle foto's

De Bioprocess Pilot Facility in dienst van de Bio-Based Economy

De komende decennia staan in het teken van de overgang van een 'fossil-based economy' naar een 'bio-based economy'. Hiermee wordt de overgang bedoeld van een economie die (te) sterk afhankelijk is van fossiele grondstoffen. De stap van laboratoriumschaal naar industriële schaal is een bottleneck bij het omzetten van biobased reststromen zoals landbouwafval, naar grondstoffen voor bouwmaterialen, chemische en farmaceutische producten en biobrandstoffen. De Bioprocess Pilot Facility B.V. (BPF) is een proeffaciliteit in Delft. Hier kunnen bedrijven en kennisinstellingen testen of hun ideeën ook op grotere schaal haalbaar zijn.

De BPF maakt het mogelijk om problemen te signaleren en op te lossen die op laboratoriumschaal wellicht niet aanwezig zijn, maar voor toepassing op industriële schaal in kaart moeten worden gebracht. Dit is nodig om de biobased economie, waarin het gebruik van biomassa in plaats van fossiele grondstoffen centraal staat, te realiseren. Hoewel de BPF pas sinds mei 2012 als zelfstandig bedrijf is geopend bestaan de proeffabrieken zelf al veel langer. Hierdoor kan de BPF gebruik maken van een jarenlange opgebouwde kennis en ervaring in opschalingsprocessen. Doordat de BPF voor alle bedrijven in binnen en buitenland toegankelijk is, kan een grote bijdrage geleverd worden aan de bio-based economie. Zowel de schaalgrootte als het open karakter maakt de faciliteit uniek. Nederland, en in het bijzonder de Zuidvleugel van de Randstad, wordt hiermee in Europa koploper in de ontwikkeling van de bio-based economie.

De proeffaciliteit is modulair opgebouwd en in overleg met de klant wordt bepaald welke modules nodig zijn om het door de klant gewenste proces te testen. Op dit moment wordt de fabriek verder uitgebouwd. Aan de bestaande fabriek voor “Downstream processing” en “Fermentatie” worden modules voor “voorbehandeling van biomassa tot fermenteerbare suikers” en “fermenatie en opwerking dedicated voor het teste van ‘food’ producten ” aangebouwd. Hierdoor wordt de proeffaciliteit nog meer flexibel en afgestemd op de meest uiteenlopende bedrijfstakken, van klein naar groot, van chemische industrie tot apparatenbouw.

De BPF dient ook als een expertisecentrum, waar studenten, onderzoekers en technologen de mogelijkheid hebben om een opleiding of training te volgen.

Opdrachtgever

Bioprocess Pilot Facility BV

Opdracht

Bioprocess Pilot Facility - Delft


Adres:
Alexander Fleminglaan 1, Delft

BPF
  • Deel pagina

Volg ons op:

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren